Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

Lēmums par kompensācijām

Otrdien, 21.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu, kas paredz segt izdevumus, kas saistīti ar darba samaksas pārrēķinu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par laikposmu no 2014.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam saskaņā ar Augstākās tiesas 2016.gada 16.jūnija spriedumu.

Par izglītību Valsts policijā

Otrdien, 7.martā, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu „Par Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanu”, kā arī uzdeva Iekšlietu ministrijai nodrošināt Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanas procesa koordināciju un izpildes monitoringu.

Par virsstundu samaksas samazināšanu

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība(LIDA) atbalsta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kategoriskus iebildumus ieceri samazināt piemaksas apmēru par virsstundām.

Mans hobijs (LIDA biedriem)

Ja tava ikdiena ir darbs dienestā, bet brīvajā laikā nodarbojies ar kādu interesantu hobiju, piesakies!

Jaunā darba samaksa

Ar 2017. gada 1.janvāri tika pabeigta jaunā darba samaksas ieviešana. Arodbiedrība vērš uzmanību, ka jaunā darba samaksa tika ieviesta divos posmos no 2016.gada 1.janvāra, kad Iekšlietu nozares amatpersonām tika palielināta mēnešalga un piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, līdz ar to atalgojums pieauga lineāri, bet savukārt, no 2017.gada 1.janvāra mēnešalga tika noteikta atbilstoši jaunajam amatu katalogam. Attiecīgi atalgojuma pieaugums šo divu gadu periodā katrai amatpersonai būs individuāls.

LIDA vēstis

Par uzbrukumu varas pārstāvjiem

2016. gada 15. novembrī spēkā stājies spriedums ar kuru persona A atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 269.panta pirmajā daļā, un sodīta ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem.

Izmaiņas Finanšu nolikumā un veidlapās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība informē par izmaiņām LIDA finanšu līdzekļu nolikumā un jaunu arodbiedrības veidlapu par materiālās palīdzības piešķiršanu izstrādi.

Vai pastāv diskriminācija

Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests pakļauj diskriminācijai pensijas vecumu sasniegušos muitas darbiniekus

Par braukšanu ar automašīnu alkohola reibumā

Administratīvā apgabaltiesa ir atzinusi, ka par braukšanu ar automašīnu alkohola reibumā, ārpus darba laika, atbilstošs disciplinārsoda veids ir atvaļināšana no dienesta. Šoreiz spriedums attiecināms uz VUGD amatpersonu.

Par sapulci IeVP

2016. gada 13.decembrī  Ieslodzījuma vietu pārvalde organizēja sapulci par darba laika uzskaites un apmaksas kārtību 2017. gadā. IeVP finanšu daļas vadītāja T. Trocka prezentēja jauno darba laika uzskaites tabulu, par kuru gan liela daļa darbinieku pauda klaju neapmierinātību; (jāizsaka gan liela nožēla, ka šī sanāksme nenotika agrāk, kad vēl varētu uzklausīt darbinieku viedokli, un ieviest kādas korekcijas). Tomēr jāpiebilst, ka arī šis dežūrmaiņu grafiks nav akmenī kalts, vajag tik darbiniekiem būt aktīviem un vienotiem.

LIDA vīzija

          


Lejupielādēt attēlus

LIDA mērķi