Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

LIDA sveic Policijas darbinieku dienā

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sveic Valsts policiju, pašvaldību policijas iestādes un ikvienu esošo vai izdienējušo policijā nodarbināto 5. decembrī - Policijas darbinieku dienā! 

Autors - Anija Siksna, 11 gadi (skatīt galeriju - LIDA zīmējumu konkurss)Lejupielādēt attēlus

Piesaki bērnu Ziemassvētku pasākumiem!!!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina savus biedrus pieteikt bērnus (un mazbērnus) reģionālajiem Ziemassvētku pasākumiem Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē (sīkāk info afišā), aizpildot elektronisko pieteikuma veidni.

PIETEIKŠANĀS PASĀKUMIEM PAREDZĒTA TIKAI TIEM BIEDRIEM, KURI IEPRIEKŠ IR ATSEVIŠĶI PIETEIKUŠIES DĀVANAS SAŅEMŠANAI BĒRNIEM. (PIETEIKŠANĀS DĀVANAS SAŅEMŠANAI NOSLĒGUSIES)

Pieteikums Ziemassvētku pasākumam- (spiest šeit--->):

PIETEIKUMS LIDA ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMIEM

 

 Lejupielādēt attēlus

Intervija ar Armandu Augustānu LR1 Krustpunktā

22. novembrī, plkst. 13:30 LR1 raidījumā "Krustpunktā" piedalījās LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns. Sarunas tematā Latvijas Republikas 2017 budžets, tostarp iekšlietu ministrijā un citi saistīti jautājumi.

Radioraidījumu var noklausīties internetā (spiest šeit--->)

22.11.16. LR Krustpunktā

VRs par pārtraukumiem, atrodoties jūrā

 2016. gada 28. septembrī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība adresēja vēstuli Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšniekam Olevam Zutim, kurā norādīja, ka arodbiedrība ir saņēmusi vairāku biedru sūdzības par metodisko norādījumu maiņu pēc 2016. gada 16. jūnija Augstākās tiesas sprieduma Nr. SKA-347/2016, saistībā ar pārtraukumiem darba laikā.

 Līdz ar izmaiņām metodiskajos norādījumos dežurantam ir atļauts izmantot pārtraukumu, ar priekšnieka atļauju, norīkojot citu dežurantu uz pārtraukuma laiku. LIDA Biedru interesēs uzdod tālāk minētus jautājumus:

- Kā šo pārtraukumu ir iespējams izmantot naktsmaiņā, tādā situācijā, kad ir tikai viens dežurants?

- Vai personām, kam dežūrmaiņas vieta ir atklāta jūra, pārtraukums ieskaitāms darba laikā?

 2016. gada 26. oktobrī LIDA saņēma atbildi no VRs Ventspils pārvaldes. Ar atbildes saturu iepazīties pielikumā!

 Lejupielādēt attēlus

Par inspektoru pienākumiem un Papildu darbu VP

2016. gada 28.septembrī LIDA adresēja vēstuli Valsts policijai par iecirkņa inspektoru pienākumiem, papildu darba slodzi un materiāltehnisko nodrošinājumu.

LIDA vēstulē norādīa, ka saņēmusi informāciju par dienesta pārbaudes atzinumu, kurā veikta datu analīze par personām VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā, kurām izsniegtas šaujamieroču atļaujas un veiktajām pārbaudēm no Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas puses.

 Kā izriet no dienesta pārbaudes atzinuma, no 2011.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā nevienu reizi nav pārbaudīti 50 šaujamieroču turētāji, 637 persona pārbaudītas vienu reizi piecu gadu periodā, 76 personas pārbaudītas atļaujas saņemšanas brīdī 2011.gadā.

Iepazīstoties ar dienesta pārbaudes atzinumā iekļautajiem inspektoru paskaidrojumiem, LIDA secina tālāk minētus faktus:

 

Pirmais. Iecirkņa inspektoram dienesta pienākumi bieži jāpilda vairākās piekritīgajās teritorijās vienlaicīgi, jo netiek piepildītas visas reģionā aktuālās vakances. Līdz ar to, noslodze darba vietā ir liela, un fiziski nav iespējams paspēt izdarīt visus dienesta pienākumus pilnā apjomā. Turklāt, veicot dienesta pienākumus vairākos reģionos, bieži ikdienā jāveic lieli un laikietilpīgi attālumi ar dienesta automašīnu, līdz ar to ir svarīgs arī automašīnas tehniskais stāvoklis un degvielas daudzums.

 

Otrais. Lielākoties pārbaudes nevar veikt no inspektora gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – persona, kam izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja, neatrodas dzīvesvietā, nedzīvo tajā pašā adresē, kur atrodas šaujamieroča seifs, dzīvo apkārtnes lielākajās pilsētās, vispār nedzīvo Latvijā. LIDA secina, ka izveidojas situācija, kad realitātē inspektors ir bijis pārbaudīt konkrēto personu, taču no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nevar sastādīt aktu par pārbaudes veikšanu.

 

Trešais. Inspektoru rīcībā nav sertificēti mērinstrumenti ar ko veikt pārbaudes. Lai arī dienesta atzinumā pamatoti norādīts, ka neviens normatīvais akts neparedz pienākumu veikt mērījumus ar sertificētiem mērinstrumentiem, LIDA ieskatā, nav pieļaujama situācija, kad VP amatpersonām būtu jālūdz mērlente, lineāls pašām pārbaudāmajām personām, ja nav iespēju pārliecināties par to uzrādīto mērījumu patiesību. Pietam, ja VP norāda, ka inspektora pienākums ir veikt šaujamieroča atļaujas glabāšanas noteikumu ievērošanas pārbaudi, tad VP būtu arī pienākums izsniegt inspektoriem vismaz minimālu aprīkojumu, lai varētu veikt šo normatīvajos aktos noteikto pienākumu.

Secīgi, LIDA lūdza sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

 

Atbildi skatīt pielikumā:

 

 Lejupielādēt attēlus

LIDA vēstis

Piesakies kongresam!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina interesentus apmeklēt ikgadējo LIDA delegātu kongresu, 2016. gada 9. decembrī 11:00 Valsts policijas koledžas telpās - Ezermalas ielā 8a, Rīgā. Lai pieteiktos ikgadējam LIDA delegātu kongresam, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikumu. Pieteikšanās kongresam līdz pēdējam vakaram pirms kongresa!!!

Pieteikums ikgadējam LIDA delegātu kongresam 2016 (spiest šeit --->):

PIETEIKUMS DELEGĀTU KONGRESAM

 Lejupielādēt attēlus

LIDA adresē vēstules VUGD

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība adresējusi divas vēstules Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam -

VUGD par dienesta laika organizāciju

VUGD par darba grafikiem

Sekojiet līdzi aktivitātēm mājaslapā sadaļā "Sociālā atbildība"!

IeM par piemaksām konvojam

Arodbiedrība vērsās pie IeM, jautājot par konvoja piemaksu aprēķināšanas principiem. LIDA vēstuli IeM un atbildi skatīt šeit:

LIDA vēstule

Iekšlietu ministrijas atbilde

Par virsstundu kompensāciju IeM sistēmas iestādēs

Aicinām biedrus, kuri vēlas pārsūdzēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (VRs, VP, VUGD u.c.) un Ieslodzījuma Vietu pārvaldes izdotos lēmumus (šādu individuāli saņemtu lēmumu gadījumā) attiecībā uz virsstundu kompensācijām, pieteikties e-pastā lidarodbiedriba@lidarodbiedriba.lv, sūtot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, pilns amata nosaukums, bankas konta numurs), kā arī saņemto lēmumu ieskenētā vai nofotografētā veidā.

Pensionāriem - biedriem arodbiedrība palīdz sagatavot iesniegumu iestādēm par kompensāciju izmaksu.

Iespējama juridiska palīdzība arī personām, kas nav biedri, atsevišķi vienojoties.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 22301434.

 Lejupielādēt attēlus

Par iekšlietu budžetu 2017

Latvijas Iekšlietu arodbiedrība sadarbojas ar Iekšlietu ministriju. Sadarbības ietvaros arodbiedrības priekšsēdētājs Armands Augustāns lūdza ministrijai sniegt informāciju par nākamā gada budžeta plāna prioritātēm Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs.

22. novembrī LIDA saņēma atbildi no IeM:

BUDŽETA IETVARS: 2016. gadam veidoja 337 032 880 eiro, savukārt 2017. gadam budžeta pieprasījums veido 380 416 318 eiro, kas ir palielinājums par 43 383 438 eiro vai 12,87%. 

PRIORITĀTES IEKŠLIETU NOZARĒ 2017. G.:

1) Austrumu robežas stiprināšana (robežjoslas ar Krieviju un Baltkrieviju ierīkošana), palielināts robežsargu skaits, speciālā ekipējuma un tehnisko novērošanas līdzekļu iegāde);

2)  Cīņa pret terorismu, stiprinot Drošības policijas analītisko kapacitāti. 

3) Atalgojuma reformas pabeigšana (ugunsdzēsējiem glābējiem, policistiem un robežsargiem mēnešalgas apmērs tiks noteikts pēc jaunas amatu klasifikācijas, kurā darbinieka atalgojuma pieaugums būs saistīts ar ieņemamo amatu, atbildības līmeni, kompetenci un sasniegtajiem rezultātiem). 

BUDŽETA SADALE NOZARES JOMĀM

  1. Valsts policijas darbībai  - 150 328 605 eiro - noziedzības apkarošanai un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībai, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai.  
  2. 58 485 590 eiro, lai nodrošinātu valsts robežas neaizskaramību, kā arī nelegālās migrācijas novēršanu.
  3. 59 840 493 eiro, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, kā arī uzraudzītu un koordinētu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī.
  4. 4 331 077 eiro, lai nodrošinātu neatkarīgu, tiesisku un objektīvu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu.
  5. 19 211 031 eiro, lai īstenotu efektīvas migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procedūras.
  6. 14 928 639 eiro, lai veicinātu noziedzības novēršanu un apkarošanu, SABIEDRISKĀSkārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes, analīzes līdzekļus un nodrošinot ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
  7. 5 380 570 eiro, lai veicinātu amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus. 
  8. 59 829 844 eiro, lai uzlabotu nodrošinājumu (apgādi) iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegtu profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem. 
  9. 15 269 475 eiro, lai īstenotu valsts politiku valsts drošības jomā.
  10. 5 914 227 eiro - iekšlietu politikas plānošanai un izstrādei, tās īstenošanas organizēšanai, koordinēšanai un kontrolei. 

 

LIDA pateicas IeM par sadarbību informācijas apmaiņā un aicina biedrus un mājaslapas lasītājus sekot līdzi aktualitātēm.

 Lejupielādēt attēlus

LIDA vīzija

          


Lejupielādēt attēlus

LIDA mērķi

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri