Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

LIDA Biedri

 

BIEDRS: 

Latvijas Republikas Iekšlietu, Tieslietu sistēmā nodarbinātā un dienestā esošā amatpersona, darbinieks, kā arī Iekšlietu un Tieslietu sistēmā nodarbinātā un dienestā bijusī amatpersona

Citu valsts un pašvaldības iestāžu amatpersona, darbinieks saskaņā ar arodbiedrības priekšsēdētāja rīkojumu

 Iesnieguma veidlapas par uzņemšanu un reģistrēšanu arodbiedrībā:

1. Veidlapa Valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem

2. Veidlapa Valsts policijas koledžas amatpersonām un darbiniekiem

3. Veidlapa Valsts robežsardzes amatpersonām un darbiniekiem

4. Veidlapa Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām un darbiniekiem

5. Veidlapa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām un darbiniekiem

6. Veidlapa Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem

7. Veidlapa Pašvaldību policiju amatpersonām un darbiniekiem

8. Veidlapa Citu valsts iestāžu/uzņēmumu amatpersonām/darbiniekiem

 

LAI KĻŪTU PAR BIEDRU:

nepieciešams aizpildīt un no savas puses parakstīt attiecīgu iesniegumu par uzņemšanu un reģistrēšanu arodbiedrībā;
- iesniegt iesniegumu LIDA ar pasta starpniecību vai personīgi ierodoties LIDA Birojā

 

BIEDRA PIENĀKUMI:

1.  Ievērot LIDA statūtus, pildīt pieņemtos lēmumus.
2.  Regulāri maksāt biedru naudu.
3.  Pēc labākās sirdsapziņas, strādāt, dienēt un ievērot normatīvajos aktos paredzētās saistības un amata aprakstā minētos pienākumus.
4.  Ievērot profesionālās ētikas, morāles un uzvedības normas.
5.  Atbalstīt LIDA darbību.
6.  Regulāri sekot līdzi aktuālai informācijai e-pastā un LIDA mājaslapā.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDA Pārstāvība

LIDA ir lielākā arodbiedrība, kas apvieno dienestā esošās amatpersonas un darbiniekus, strādā kopā aizstāvot darbinieku intereses.

 

LIDA PATSTĀVĪGIE PARTNERI:

 

- Valsts policija - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija
- Valsts policijas Koledža - Liepājas pilsētas pašvaldības policija
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - Talsu novada pašvaldības policija
- Ieslodzījuma vietu pārvalde - Dundagas novada pašvaldības policija
- Valsts Robežsardze - Rojas novada pašvaldības policija
- IeM Informācijas centrs
- Rīgas pašvaldības policija
- IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
- IeM Veselības un sporta centrs - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri