Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

LIDA kontrole

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība īsteno darba sociālo un ekonomisko jautājumu izpildes kontroli, kā arī darba drošības kontroli un nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas uzraudzīšanu.

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri