Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Padome

Saskaņā ar LIDA Statūtiem, 2014.gada 21.martā ir izveidota un apstiprināta LIDA Padome ar sekojošām tiesībām:

 

  • - īstenot un realizēt LIDA Valdes dotās pilnvaras;
  • - piesaistīt jaunus biedrus;
  • - pārstāvēt biedru intereses;
  • - līdzdarboties dažādu normatīvo aktu, likumprojektu sagatavošanā attiecībā par biedru     profesionālajām, ekonomiskajām, sociālajām tiesībām un interesēm;
  • - kontrolēt darba sociālo un ekonomisko jautājumu izpildi;
  • - apsekot biedru aktuālās problēmas un koordinēt to risinājumus. 

Padomes sastāvs

Jevgeņija Maļecka

(pārstāvniecība - Latgales reģions)

mob.tālr.: +371 26007158

e-pasts: jevgenija.malecka@lidarodbiedriba.lv

 Mareks Maškēvics

(pārstāvniecība - Kurzemes reģions)

mob.tālr.: +371 29618161

e-pasts: mareks.maskevics@lidarodbiedriba.lv

Zigmunds Kārklevalks

(pārstāvniecība - Kurzemes reģions)

mob.tālr.: +371 25140537

e-pasts: zigmunds.karklevalks@lidarodbiedriba.lv

 

                 Jānis Langzams

(pārstāvniecība - Kurzemes reģions)

mob.tālr.: +371 25453582

e-pasts: janis.langzams@lidarodbiedriba.lv    

 Edgars Dūrens

(pārstāvniecība - Vidzemes reģions)

mob.tālr.: +371 25140535

e-pasts: edgars.durens@lidarodbiedriba.lv

 

 

 

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri