Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Padome

Saskaņā ar LIDA Statūtiem, 2014.gada 21.martā ir izveidota un apstiprināta LIDA Padome ar sekojošām tiesībām:

 

  • - īstenot un realizēt LIDA Valdes dotās pilnvaras;
  • - piesaistīt jaunus biedrus;
  • - pārstāvēt biedru intereses;
  • - līdzdarboties dažādu normatīvo aktu, likumprojektu sagatavošanā attiecībā par biedru     profesionālajām, ekonomiskajām, sociālajām tiesībām un interesēm;
  • - kontrolēt darba sociālo un ekonomisko jautājumu izpildi;
  • - apsekot biedru aktuālās problēmas un koordinēt to risinājumus. 

Padomes sastāvs

Kurzemes reģions:

Mareks Maškēvics (VP,VUGD, IeVP, VRS, PP)

m.t. 29618161

e-pasts: mareks.maskevics@lida.lv

 

Juris Kabanovs (VRS)

m.t.25911234

e-pasts: juris.kabanovs@lida.lv

 

Zigmunds Kārklevalks (VP, VUGD, VRS, PP)

m.t. 25140537

e-pasts: zigmunds.karklevalks@lida.lv

 

Jānis Langzams (VP, VUGD, VRS, PP)

m.t. 25140536

e-pasts: janis.langzams@lida.lv

Vidzemes reģions:

Edgars Dekšnis (VRS)

m.t. 29550656

e-pasts: edgars.deksnis@lida.lv

 

Edgars Dūrens (VP, VUGD, VRS, PP)

m.t. 25140535

e-pasts: edgars.durens@lida.lv

 

Aleksandrs Gulbis (VUGD, VP, PP)

m.t. 29499388

aleksandrs.gulbis@lida.lv

 

 

 

Latgales reģions:

Jevgeņija Maļecka (VP, VUGD, VRS, IeVP, PP)

m.t. 26007158

jevgenija.malecka@lida.lv

 

Inga Skorodihina (VRS)

m.t. 28646545

e-pasts: inga.skorodihina@lida.lv

 

Maksims Dimpers (VUGD)

m.t. 28686074

e-pasts: maksims.dimpers@lida.lv

 

 

 

 

 

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri