Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Zini savas biedra tiesības un pienākumus!!!

Biedru tiesības un pienākumi

Arodbiedrība vēlas konspektīvi norādīt uz LIDA biedru tiesībām un pienākumiem. Papildus LIDA norāda uz aktualitāti biedriem sekot līdzi biedru maksājumu veikšanai!

TIESĪBAS:

 • Uz biedra profesionālo interešu pārstāvību
 • Uz materiālo palīdzību saskaņā ar Finanšu nolikumu
 • Piedalīties arodbiedrības rīkotajos atpūtas un kultūras pasākumos
 • Piedalīties arodbiedrības rīkotajās akcijās, mītiņos, gājienos, piketos, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību
 • Izstāties no arodbiedrības
 • Vēlēt un būt ievēlētam visos vēlētos Arodbiedrības institūciju amatos
 • Piedalīties kongresos, sēdēs un sapulcēs, vērsties pie visu līmeņu Arodbiedrību pārstāvjiem, iegūt no viņiem informāciju, atklāti vērtēt viņu darbību, kā arī iesniegt savus priekšlikumus
 • Saņemt juridisku konsultāciju darba, dienesta sociālos jautājumos, saistībā ar darba vai dienesta attiecībām
 • Saņemt juridisku konsultāciju privātos jautājumos

 

PIENĀKUMI:

 • Ievērot arodbiedrības statūtus
 • Pildīt arodbiedrības pieņemtos lēmumus
 • Maksāt biedra naudu
 • Pēc labākās sirdsapziņas strādāt, dienēt un ievērot normatīvajos aktos paredzētās saistības un veikt amata aprakstā minētos darba pienākumus
 • Ievērot profesionālās ētikas, morāles un uzvedības normas
 • Regulāri sekot līdzi informācijai arodbiedrības mājaslapā un e-pastā
 • Informēt arodbiedrību par amata, dzīvesvietas, tālruņa, e-pasta maiņu.

 

 PATEICAMIES PAR UZMANĪBU UN AICINĀM IZZINĀT UN PIELIETOT SAVAS TIESĪBAS 

Par virsstundu kompensāciju IeM sistēmas iestādēs

Aicinām biedrus, kuri vēlas pārsūdzēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (VRs, VP, VUGD u.c.) un Ieslodzījuma Vietu pārvaldes izdotos lēmumus (šādu individuāli saņemtu lēmumu gadījumā) attiecībā uz virsstundu kompensācijām, pieteikties e-pastā lida@lida.lv, sūtot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, pilns amata nosaukums, bankas konta numurs), kā arī saņemto lēmumu ieskenētā vai nofotografētā veidā.

Iespējama juridiska palīdzība arī personām, kas nav biedri, atsevišķi vienojoties.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 22301434.

 

Temati LIDA forumam

Aicinām biedrus un citus lasītājus ierosināt tematus formumam par aktuāliem dienesta, nodarbinātības un arodbiedrības darbības jautājumiem!

 

TEMATI FORUMAM

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri