Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

SARAKSTE:

IESTĀŽU VĒSTULES

ARODBIEDRĪBAS VĒSTULES

Par darbu svētku dienās

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (https://likumi.lv/doc.php?id=202273) 14.panta 6.daļu, kura noteikts: (6) Amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai arī tām kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā.
Savukārt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums (https://likumi.lv/doc.php?id=138750) un tā 3.panta 2.daļa nosaka: "(2) Uz amatpersonu neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot normas, kas nosaka termiņus, tajā skaitā noilguma termiņu, atšķirīgas attieksmes aizliegumu, darba samaksas izmaksas laiku, veidu un aprēķinu, atlīdzību gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieturējumus no darba samaksas un to ierobežojumus, darbinieka civiltiesisko atbildību, laiku, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piešķiršanu, atvaļinājuma piešķiršanu bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai un bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu, kā arī tiesības, kas pienākas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam."
Tādējādi piemaksa par darbu svētku dienās IeM amatpersonām nepienākas.Diemžēl!

Par Jūsu pariešanu uz Ceļu policiju u.c. jautājumi

Jautājums:

Esmu Jūsu biedrs. Vēlos pāriet uz Ceļu policijas bataljonu no Saeimas objektu apsardzes nodaļas. Šobrīd viss ir procesā ziņojumu esmu uzrakstījis ceļu policijā un no Ceļu policijas puses zinu, ka visi piekritīs, piektdien vēl šis ziņojums nebija nonācis līdz Saeimas objektu apsardzes nodaļai. Saeimas objektu apsardzes nodaļas priekšnieki saka, ka liks rezolūciju "Nepiekrīt". Vēlējos uzzināt, ja es tagad uzrakstītu, ka vēlos atvaļināties no dienesta un pēc tam, kad esmu atvaļināts vai ir iespēja atjaunoties piemēram Ceļu policijā? Pēc koledžas beigšanas arodizglītības programmas, valsts policijā strādāju 6 mēnešus. Ja ir iespēja atvaļināties no dienesta un atjaunoties tajā, vai ir jāmaksā visa soda nauda par to, ka nenostrādāju divus gadus vai piemēram par to brīdi, kamēr tiku atvaļināts, līdz atjaunojos jaunajā struktūrā?

Vēl jautājums, ja man noraida to, ka vēlos pāriet uz Ceļu policijas bataljonu, vai es drīkstu to pārsūdzēt Iekšlietu ministrijā, ja jā, tad kas ir nepieciešams, lai to izdarītu?

Atbilde:

Sveicināti!

Jautājumu par Jūsu pariešanu uz Ceļu policiju risinās Valsts policijas Kārtības policijas priekšnieks. Vismaz tā vajadzētu būt. Gadījumā ja saņemsiet atteikumu, atteikumam jābūt pamatotam. Cik saprotam, tad Jūs vēlaties pāriet uz augstāku amatu un nav pamata Jums likt šķēršļus. Turklāt tas arī būs atalgojuma ziņā labāk apmaksāts, tajā pašā laikā ar lielāku atbildību un Jūsu iegūtas zināšanas Policijas koledžā būs daudz lietderīgāk izmantojamas. 

Ja Jūs saņemsiet atteikumu, tad sūtiet to LIDA ar savu iesniegumu un LIDA vērsīsies pie Valsts policijas priekšnieka izlemt šo jautājumu, vienlaikus tas būs jādara arī Jums. Kopīgiem spēkiem veiksim labu darbu. 

Ne kādā gadījumā nemēģiniet pamest dienestu, jo nav garantijas Jūsu iecelšanai amata Ceļu policijā pēc atjaunošanas dienestā. 

Kas attiecas uz studiju atmaksu, tad no pieredzes zinām, jo bija kāda tiesas prāva kurā LIDA panāca labvēlīgu spriedumu, ka ja atjaunojas dienestā, atmaksāt nevajadzēs. Taču nav 100% garantijas, ka Jums izdodas atjaunoties dienestā. Tāpēc izmantojiet arodbiedrības palīdzību, lai panāktu sev labvēlīgu rezultātu, nepametot dienestu Valsts policijā. 

Ja radīsies kādi jautājumi, rakstiet un arī aiciniet citus savus biedrus, kolēģus, kuri vēl nav iestājusies arodbiedrībā, iestaties, lai nodrošinātu sev tiesisku aizsardzību un netiktu pamestam likteņa varā. 

Cieņā,

Andrejs Melnalksnis

LIDA Valdes priekšsēdētāja vietnieks

29545810

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri