Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Valde

LIDA Valde ievēlēta 2014.gada 19.jūlijā

(LIDA Delegātu kongresa protokols Nr.2014/1 no 19.07.2014.)

uz 4(četriem) gadiem saskaņā ar LIDA Satūtiem. 

Valdes sastāvs

Armands Augustāns

amats: LIDA Valdes priekšsēdētājs

mob.tālr.: + 371 26539564

e-pasts: armands.augustans@lidarodbiedriba.lv

Andrejs Melnaksnis  

amats: LIDA Valdes priekšsēdētāja vietnieks

mob.tālr.: + 371 29545810

e-pasts: andrejs.melnalksnis@lidarodbiedriba.lv

Zintis Lācis 

amats: LIDA Valdes loceklis

mob.tālr.: + 371 22300940

e-pasts: zintis.lacis@lidarodbiedriba.lv

Edgars Bole 

amats: LIDA Valdes loceklis

mob.tālr.: + 371 28776792

e-pasts: edgars.bole@lidarodbiedriba.lv

 

 

Anna Liepa 

amats: LIDA Valdes locekle

mob.tālr.: + 371 26600534

e-pasts: anna.liepa@lidarodbiedriba.lv

 

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri