Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Valde

LIDA Valde ievēlēta 2014.gada 19.jūlijā

(LIDA Delegātu kongresa protokols Nr.2014/1 no 19.07.2014.)

uz 4(četriem) gadiem saskaņā ar LIDA Satūtiem. 

Valdes sastāvs

Armands Augustāns

amats: Valdes priekšsēdētājs

m.t. 22301434 (Birojs)

e-pasts: armands.augustans@lida.lv

Andrejs Melnalksnis  

amats: Valdes priekšsēdētāja vietnieks

m.t. + 371 29545810

e-pasts: andrejs.melnalksnis@lida.lv

Zintis Lācis 

amats: Valdes loceklis

m.t. + 371 22300940

e-pasts: zintis.lacis@lida.lv

 

Edgars Bole 

amats: Valdes loceklis

m.t. + 371 28776792

e-pasts: edgars.bole@lida.lv

 

 

Anna Liepa 

amats: Valdes locekle

m.t. + 371 26600534

e-pasts: anna.liepa@lida.lv

 

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri