Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

LIDA Veidlapas

Arodbiedrības biedriem ir tiesības saņemt materiālo palīdzību no Arodbiedrības. 

Katru gadījumu Arodbiedrības valde izskata atsevišķi un pieņem lēmumu. Pozitīva lēmuma pieņemšanas pamatā ir biedra iemaksas un laiks, kad biedrs ir bijis un ir arodbiedrībā.

Iesniegums materialas palidzibas sanemsanai - cits gadijums.doc 

Iesniegums materialas palidzibas sanemsanai.pdf

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri